2 sự kiện tương ứng với tìm kiếm của bạn
19/10
Hồ Chí Minh - IDECAF
Frederick Wiseman nhà làm phim tiên phong đề tài phim tài liệu, đặt máy quay trong mười hai tuần trong lòng nhà hát Opera của Paris. Máy quay của đạo…
Xem thêm thông tin
26/10
Hồ Chí Minh - IDECAF
Theo dấu những cuộc gặp gỡ của các nghệ sĩ tiêu biểu trong quá khứ và hiện tại, bộ phim của đạo diễn Julian Starke kể lại câu chuyện về…
Xem thêm thông tin