1 sự kiện tương ứng với tìm kiếm của bạn
14/09
Hà Nội - Hội trường L'Espace
Đây là chương trình đặc biệt dành riêng cho khán giả L'Espace, sẽ là những tiếng hát, lời ca ngân lên từ phím dương cầm. Dù là dân ca, là…
Xem thêm thông tin