2 sự kiện tương ứng với tìm kiếm của bạn
13/07
Hà Nội - Hội trường L'Espace
Có khoảng 93% trẻ em trên thế giới dưới 5 tuổi đang hít thở bầu không khí ô nhiễm. Tọa đàm này sẽ là cơ hội cho trẻ em và…
Xem thêm thông tin
20/07
Hà Nội - Hội trường L'Espace
Người lớn có thể làm gì để có thể đồng hành và khuyến khích những triết gia nhỏ trong quá trình phát triển tư duy và khám phá bản thân,…
Xem thêm thông tin