3 sự kiện tương ứng với tìm kiếm của bạn
23/02
Hà Nội - Hội trường L'Espace
Buổi tọa đàm mong muốn tạo ra một không gian để người tham dự có thể chia sẻ về các ý kiến và kỳ vọng đóng góp vào các giải…
Xem thêm thông tin
27/02
Hà Nội - Hội trường L'Espace
Tập hợp chọn lọc ở đây là những bài viết tập trung vào ba chủ đề chính: một là khoa học tự nhiên và văn hóa, hai là tất định…
Xem thêm thông tin
07/03
Hà Nội - Thư viện L’Espace
Cuốn sách mở ra cho các bạn nhỏ thế giới của những nhà nghiên cứu với những công việc thầm lặng, ít người biết tới nhưng không thể thiếu trong…
Xem thêm thông tin