2 sự kiện tương ứng với tìm kiếm của bạn
23/04
Hà Nội - Hội trường L'Espace
Andrew Hardy và Nguyễn Tiến Đông trình bày những giai đoạn chính của nghiên cứu liên ngành về lịch sử di tích Trường lũy. Di tích này đã được xếp…
Xem thêm thông tin
25/04
Hà Nội - Thư viện L’Espace
Là Giảng viên dạy bộ môn tiếng Pháp và Văn học Pháp nhiều năm tại Trường Đại học Hà nội, hiện nay là cán bộ Nghiên cứu Văn học Pháp…
Xem thêm thông tin