Gửi chúng ta/Dear us – tác giả Hoàng Minh

Khi được hỏi về tuổi 20 là gì các bạn sẽ trả lời thế nào? Với tôi không phải một người bạn, không phải một trải nghiệm, không phải niềm vui, không phải nỗi buồn, không phải một đam mê. Mà đó là một nơi chốn. Nơi có tất cả mọi thứ. Nơi chúng tôi đến rồi đi và để trở về. Đó là TPD. Bộ ảnh này là những ký ức tôi muốn gửi đến những năm tháng tuổi trẻ của tôi và các bạn của tôi. Chúng ta sẽ luôn ở đó.