Hà “từ điển” – tác giả Kiều Linh

Một người phụ nữ uyên bác, chu toàn và giàu lòng nhân ái luôn hết mình trong mọi việc. Bà thường kể tôi nghe về  cuộc sống tuổi trẻ của mình, đó chính là cảm hứng giúp tôi thực hiện bộ ảnh này. Đây là một cơ hội để tôi có thể lưu lại những kỉ niệm đẹp về người bà đáng kính của mình. Hà “từ điển” đó là tên mà mọi người thường gọi bà ngoại của tôi.