Memory loss – tác giả Hạnh Thơ

Tôi 22 tuổi nhớ về bà 89 tuổi không gì hơn ngoài một bệnh nhân alzheimer không thể chăm sóc bản thân, hay sự tỉnh táo của chính mình.

Dự án này được coi như cái cớ để lần mò, tái hiện và tô lại những ký ức đã phai nhạt về bà tôi – bao gồm lịch sử, những tốn thưởng trong quá khứ và mối quan hệ gần gũi thân thiết mà tôi từng có với bà khi còn bé, cũng là khi chúng tôi không xa cách như bây giờ.