3 sự kiện tương ứng với tìm kiếm của bạn
20/08
Hồ Chí Minh - IDECAF
Hai cá nhân, hai hành trình. Mà không biết rằng, họ đi hai con đường sẽ dẫn họ về cùng một hướng ...
Xem thêm thông tin
27/08
Hồ Chí Minh - IDECAF
Dựa trên trải nghiệm thực của một nhân viên chính phủ, bộ phim là cái nhìn lộng trào về chính trị, khắc họa chân dung ngài bộ trưởng nước Pháp…
Xem thêm thông tin
03/09
Hồ Chí Minh - IDECAF
Antoinette đã chờ đợi mùa hè trong nhiều tháng để có một tuần lãng mạn với người tình, Vladimir. Vào giây phút cuối cùng, chuyến đi bị hủy bỏ. Vợ…
Xem thêm thông tin