2 sự kiện tương ứng với tìm kiếm của bạn
26/12 - 28/02
Hà Nội - Sảnh triển lãm L'Espace
Đặng Đình Hưng, thơ của ông, hội họa của ông là một, một lạ, một Đặng Đình Hưng một bến lạ...
Xem thêm thông tin
28/11 - 28/02
Hà Nội - Sảnh triển lãm L'Espace
"Uramado AR, Tanuki tỉnh giấc" là một triển lãm thực tế tăng cường của tác giả Julie Stephen Chheng kể về câu chuyện của những Tanuki, linh hồn của rừng…
Xem thêm thông tin