1 sự kiện tương ứng với tìm kiếm của bạn
22/10 - 22/11
Hà Nội - Sảnh triển lãm L'Espace
Đi giữa hai thế kỷ là triển lãm cá nhân đầu tiên trong hành trình hội họa dài hơn sáu thập kỷ của nữ họa sĩ Mộng Bích. Triển lãm…
Xem thêm thông tin