1 sự kiện tương ứng với tìm kiếm của bạn
19/06 - 31/08
Hà Nội - Sảnh triển lãm L'Espace
Khai mạc: 19.06 18h00: Trình chiếu biểu diễn "Họa nhạc", thực hiện bởi họa sĩ Jacob Reymond cùng nghệ sĩ kèn clarinet Vincent Thomas & thảo luận trực tuyến với…
Xem thêm thông tin