1 sự kiện tương ứng với tìm kiếm của bạn
07/12
Hà Nội - Hội trường L'Espace
  • 08/12: Hà Nội - Hội trường L'Espace
Sức Sống Mới hiện là dàn nhạc duy nhất tại Việt Nam sử dụng các nhạc cụ dân tộc hoàn toàn làm từ tre nứa của Việt Nam để diễn…
Xem thêm thông tin