1 sự kiện tương ứng với tìm kiếm của bạn
23/10
Hà Nội - Trực tuyến
Công chiếu vở Chuyện người lính đã công diễn và ghi hình tại Hội trường Viện Pháp tại Hà Nội-L’Espace ngày 16 & 17.04.2021
Xem thêm thông tin