1 sự kiện tương ứng với tìm kiếm của bạn
16/07 - 22/08
Huế - Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao thành phố Huế
Vào ngày 16 tháng 07, Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao thành phố Huế sẽ tổ chức khai mạc…
Xem thêm thông tin