1 sự kiện tương ứng với tìm kiếm của bạn
17/04
Đà Nẵng - Viện Pháp tại Đà Nẵng
"Thông minh, bất ngờ và xúc động sâu sắc. Đây là bộ phim hài được yêu thích tại liên hoan phim Cannes" - Le Parisien
Xem thêm thông tin