1 sự kiện tương ứng với tìm kiếm của bạn
06/07 - 31/08
Hà Nội - Rạp phim Galaxy Mipec Long Biên
French Cinéma rendez - vous, chương trình chiếu phim mới hàng tuần nhằm mang tới công chúng cơ hội khám phá sự phong phú và đa dạng của điện ảnh…
Xem thêm thông tin