Dans « Saïgon », présenté samedi au Festival d’Avignon, Caroline Guiela Nguyen tisse étroitement les fils de la grande histoire, à travers 40 ans d’évolution du Vietnam, et les parcours intimes de ces « Viet kieu » exilés en France comme sa famille.Dans « Saïgon », présenté samedi au Festival d’Avignon, Caroline Guiela Nguyen tisse étroitement les fils de la grande histoire, à travers 40 ans d’évolution du Vietnam, et les parcours intimes de ces « Viet kieu » exilés en France comme sa famille.Dans « Saïgon », présenté samedi au Festival d’Avignon, Caroline Guiela Nguyen tisse étroitement les fils de la grande histoire, à travers 40 ans d’évolution du Vietnam, et les parcours intimes de ces « Viet kieu » exilés en France comme sa famille.Dans « Saïgon », présenté samedi au Festival d’Avignon, Caroline Guiela Nguyen tisse étroitement les fils de la grande histoire, à travers 40 ans d’évolution du Vietnam, et les parcours intimes de ces « Viet kieu » exilés en France comme sa famille.Dans « Saïgon », présenté samedi au Festival d’Avignon, Caroline Guiela Nguyen tisse étroitement les fils de la grande histoire, à travers 40 ans d’évolution du Vietnam, et les parcours intimes de ces « Viet kieu » exilés en France comme sa famille.Dans « Saïgon »,

Trình độ khởi điểm

Thời lượng

Trình độ đạt được

Kỳ thi kiểm tra trình độ*

Giáo trình

Cơ bản

9 tháng

A1.1

DELF Prim A1.1

Loustics 1

A1.1

9 tháng

A1

DELF Prim A1

Loustics 2

A1

9 tháng

A2.1

 

Loustics 3

A2.1

9 tháng

A2

DELF Prim A2

IFV

A2

9 tháng

A2.2

 

IFV

 

 

 

Giáo trình được sử dụng trong chương trình tiếng Pháp trẻ em là Les Loustics. Để đạt hiểu quả cao trong việc dạy và học, chúng tôi khuyến khích phụ huynh mua trọn bộ giáo trình (pack - gồm sách học + vở bài tập + đĩa CD). Giáo trình này có 3 bộ theo trình độ từ thấp đến cao. Mỗi bộ sẽ được sử dụng trong 36 tuần học. Viện Pháp tại Đà Nẵng sẽ hỗ trợ phụ huynh việc đặt mua các giáo trình này.

Giáo trình được sử dụng trong chương trình tiếng Pháp trẻ em là Les Loustics. Để đạt hiểu quả cao trong việc dạy và học, chúng tôi khuyến khích phụ huynh mua trọn bộ giáo trình (pack - gồm sách học + vở bài tập + đĩa CD). Giáo trình này có 3 bộ theo trình độ từ thấp đến cao. Mỗi bộ sẽ được sử dụng trong 36 tuần học. Viện Pháp tại Đà Nẵng sẽ hỗ trợ phụ huynh việc đặt mua các giáo trình này.

0 Commentaire