1Ngô Hồng Quang là nghệ sĩ đa nhạc cụ kiêm nhạc sỹ sáng tác hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Lan. Sau một thời gian giảng dạy tại khoa âm nhạc dân tộc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, anh chuyển đến Hà Lan để theo học chuyên ngành sáng tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Lan tại La Haye.

Tài năng của anh được thể hiện trong giọng hát đậm chất dân gian và khả năng biểu diễn nhiều loại nhạc cụ khác nhau : đàn nhị, đàn bầu, cùng một số nhạc cụ của các dân tộc thiểu số Việt Nam như đàn K’ny, đàn môi – một nhạc cụ bé và hết sức giản đơn lại tạo ra được những thanh âm hay và độc đáo đến bất ngờ.

>> NHQ 1

Ngô Hồng Quang là nghệ sĩ đa nhạc cụ kiêm nhạc sỹ sáng tác hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Lan. Sau một thời gian giảng dạy tại khoa âm nhạc dân tộc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, anh chuyển đến Hà Lan để theo học chuyên ngành sáng tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Lan tại La Haye.

Tài năng của anh được thể hiện trong giọng hát đậm chất dân gian và khả năng biểu diễn nhiều loại nhạc cụ khác nhau : đàn nhị, đàn bầu, cùng một số nhạc cụ của các dân tộc thiểu số Việt Nam như đàn K’ny, đàn môi – một nhạc cụ bé và hết sức giản đơn lại tạo ra được những thanh âm hay và độc đáo đến bất ngờ.

>> NHQ 2

Ngô Hồng Quang là nghệ sĩ đa nhạc cụ kiêm nhạc sỹ sáng tác hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Lan. Sau một thời gian giảng dạy tại khoa âm nhạc dân tộc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, anh chuyển đến Hà Lan để theo học chuyên ngành sáng tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Lan tại La Haye.

Tài năng của anh được thể hiện trong giọng hát đậm chất dân gian và khả năng biểu diễn nhiều loại nhạc cụ khác nhau : đàn nhị, đàn bầu, cùng một số nhạc cụ của các dân tộc thiểu số Việt Nam như đàn K’ny, đàn môi – một nhạc cụ bé và hết sức giản đơn lại tạo ra được những thanh âm hay và độc đáo đến bất ngờ.

2.Ngô Hồng Quang là nghệ sĩ đa nhạc cụ kiêm nhạc sỹ sáng tác hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Lan. Sau một thời gian giảng dạy tại khoa âm nhạc dân tộc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, anh chuyển đến Hà Lan để theo học chuyên ngành sáng tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Lan tại La Haye.

Tài năng của anh được thể hiện trong giọng hát đậm chất dân gian và khả năng biểu diễn nhiều loại nhạc cụ khác nhau : đàn nhị, đàn bầu, cùng một số nhạc cụ của các dân tộc thiểu số Việt Nam như đàn K’ny, đàn môi – một nhạc cụ bé và hết sức giản đơn lại tạo ra được những thanh âm hay và độc đáo đến bất ngờ.

>> NHQ I

Hãy cải thiện trình độ tiếng Pháp thông qua khóa học online Frantastique mà Viện Pháp tại Việt Nam mang đến cho bạn!

Ngay từ bây giờ,​ bạn có thể thỏa sức khám phá và học tiếng Pháp từ bất kỳ nơi đâu, bằng máy tính, máy tính bảng hay điện thoại. Khóa học này đặc biệt thích hợp cho những bạn đã đạt trình độ A2, đang học tiếng Pháp tại IFV hoặc đang tự học ở nhà.

>> NHQ II

Hãy cải thiện trình độ tiếng Pháp thông qua khóa học online Frantastique mà Viện Pháp tại Việt Nam mang đến cho bạn !

Ngay từ bây giờ,​ bạn có thể thỏa sức khám phá và học tiếng Pháp từ bất kỳ nơi đâu, bằng máy tính, máy tính bảng hay điện thoại. Khóa học này đặc biệt thích hợp cho những bạn đã đạt trình độ A2, đang học tiếng Pháp tại IFV hoặc đang tự học ở nhà.

Tarifs normaux Tarifs majorés*
A1.1 680 000 VND 680 000 VND
A1 680 000 VND 830 000 VND
A2 790 000 VND 880 000 VND
B1 1 050 000 VND 1 260 000 VND
B2 1 580 000 VND 1 930 000 VND
C1 1 790 000 VND 2 200 000 VND
C2 1 950 000 VND 2 310 000 VND

Ngô Hồng Quang là nghệ sĩ đa nhạc cụ kiêm nhạc sỹ sáng tác hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Lan. Sau một thời gian giảng dạy tại khoa âm nhạc dân tộc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, anh chuyển đến Hà Lan để theo học chuyên ngành sáng tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà Lan tại La Haye.

Tài năng của anh được thể hiện trong giọng hát đậm chất dân gian và khả năng biểu diễn nhiều loại nhạc cụ khác nhau : đàn nhị, đàn bầu, cùng một số nhạc cụ của các dân tộc thiểu số Việt Nam như đàn K’ny, đàn môi – một nhạc cụ bé và hết sức giản đơn lại tạo ra được những thanh âm hay và độc đáo đến bất ngờ.

0 Commentaire