TCF TP dành cho thí sinh từ 16 tuổi trở lên mà tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Pháp và những người có mong muốn học tập (sinh viên, sinh viên tương lai, thực tập sinh, v.v.), làm việc hoặc vì lý do cá nhân khác, được đánh giá trình độ tiếng Pháp của họ.

Cùng với phần thi Viết bắt buộc, TCF TP là bài kiểm tra chính thức được Bộ Giáo dục Đại học và Bộ Văn hóa công nhận trong khuôn khổ DAP.

Do đó, nó được công nhận bởi nhiều cơ quan, tổ chức, trường học, doanh nghiệp và trung tâm ngoại ngữ trên toàn thế giới.

Giới thiệu các phần thi:

TCF TP được chia thành 3 phần thi bắt buộc dưới dạng trắc nghiệm (QCM) và 2 phần thi bổ sung và không bắt buộc (bắt đầu từ năm 2022 đối với Việt Nam), dưới dạng bài tập và thí sinh có thể được lựa chọn đăng ký thi hay không tùy thuộc vào nhu cầu của bản thân:

 • Phần thi trắc nghiệm – bắt buộc (các thí sinh thi chung):

Nghe hiểu: 29 câu hỏi trắc nghiệm (4 đáp án và chỉ chọn 1 câu trả lời duy nhất)

Ngữ pháp: 18 câu hỏi trắc nghiệm (4 đáp án và chỉ chọn 1 câu trả lời duy nhất)

Đọc hiểu: 29 câu hỏi trắc nghiệm (4 đáp án và chỉ chọn 1 câu trả lời duy nhất)

 • Phần thi Viết – tự chọn – chỉ bắt buộc đối với sinh viên chuẩn bị hồ sơ du học Pháp (các thí sinh thi chung): 3 bài viết
 • Phần thi Nói – tự chọn – thi cá nhân (trực tiếp với giám khảo): 3 phần

Chú ý: Các bạn không thể đăng ký thi kĩ năng Viết và Nói mà không đăng ký Phần thi trắc nghiệm (QCM).

 • Thời lượng các phần thi:
 • Nghe hiểu: 25 phút
 • Ngữ pháp: 15 phút
 • Đọc hiểu: 45 phút
 • Viết: 60 phút
 • Nói: 12 phút (trong đó có 2 phút chuẩn bị)

TCF TP đánh giá 6 trình độ về tiếng Pháp (được quy định theo Khung tham chiếu chung châu Âu).

Chứng chỉ có giá trị trong vòng hai năm kể từ ngày cấp. Thời hạn này sẽ được nêu rõ trên chứng chỉ.

Chú ý! Chỉ có một bản chứng chỉ duy nhất được cấp cho thí sinh.

Lệ phí đăng ký:

– Phần thi trắc nghiệm (QCM) bắt buộc: 2.000.000 VND

– Phần thi Viết (không bắt buộc – chỉ bắt buộc đối với các thí sinh nộp hồ sơ du học Pháp): 800.000 VND

– Phần thi Nói (không bắt buộc): 900.000 VND

Xem lịch thi cụ thể tại từng thành phố ở thẻ LỊCH THI TCF.

TCF IRN (Intégration – Résidence – Nationalité) dành cho bất kỳ người nước ngoài nào trên 16 tuổi muốn xác nhận trình độ tiếng Pháp của họ để:

 • Xin nhập quốc tịch Pháp;
 • Yêu cầu cấp thẻ cư trú dài hạn;
 • Xác nhận trình độ A1 theo quy trình OFII.

Giới thiệu các phần thi:

TCF IRN bao gồm 4 phần thi bắt buộc đánh giá các kỹ năng tiếng Pháp:

 • Phần thi chung:

Nghe hiểu: 20 câu hỏi trắc nghiệm (4 câu trả lời lựa chọn, một câu trả lời đúng) – 15 phút;

Đọc hiểu: 20 câu hỏi trắc nghiệm (4 câu trả lời lựa chọn, một câu trả lời đúng) – 20 phút;

Viết: 3 bài viết – 30 phút;

 • Phần thi cá nhân: Thi trực tiếp với giám khảo

Nói: 3 phần – 10 phút

 • TCF IRN có tổng thời lượng là 1 giờ 15 phút.

Chú ý: Theo yêu cầu của FEI, thí sinh sẽ bắt buộc phải được chụp ảnh vào ngày thi và ảnh này sẽ được in trên chứng chỉ. Thí sinh không đồng ý chụp ảnh sẽ không được cấp chứng chỉ của mình.

TCF IRN chỉ đánh giá kỹ năng ngôn ngữ, không đánh giá kiến ​​thức về lịch sử, văn hóa và xã hội Pháp.

TCF IRN đánh giá cao nhất tới trình độ B1 của Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu của Hội đồng Châu Âu.

Chứng chỉ có giá trị trong vòng hai năm kể từ ngày cấp. Thời hạn này sẽ được nêu rõ trên chứng chỉ.

Chú ý! Chỉ có một bản chứng chỉ duy nhất được cấp cho thí sinh.

Lệ phí đăng ký: 3.000.000 VND

Xem lịch thi cụ thể tại từng thành phố ở thẻ LỊCH THI TCF.

TCF Canada dành cho bất kỳ ai từ 16 tuổi trở lên cần chứng nhận trình độ tiếng Pháp của họ như một phần của thủ tục nhập cư tại Canada hoặc để lấy quốc tịch Canada và do đó, phải nộp hồ sơ cho Cơ quan Nhập cư, Tị nạn và Nhập tịch Canada (IRCC).

Giới thiệu các phần thi:

TCF Canada bao gồm 4 phần thi bắt buộc đánh giá các kỹ năng tiếng Pháp chung:

 • Phần thi chung:

Nghe hiểu: 39 câu hỏi trắc nghiệm (4 câu trả lời lựa chọn, một câu trả lời đúng)

Đọc hiểu: 39 câu hỏi trắc nghiệm (4 câu trả lời lựa chọn, một câu trả lời đúng)

Viết: 3 bài viết

 • Phần thi cá nhân (thi trực tiếp với giám khảo): 

Nói: 3 phần

 • TCF Canada có tổng thời lượng là 2 giờ 47:
 • Nghe hiểu: 35 phút;
 • Đọc hiểu: 60 phút;
 • Viết : 60 phút;
 • Nói: 12 phút (trong đó có 2 phút chuẩn bị).

Chú ý: Theo yêu cầu của FEI, thí sinh sẽ bắt buộc phải được chụp ảnh vào ngày thi và ảnh này sẽ được in trên chứng chỉ. Thí sinh không đồng ý chụp ảnh sẽ không được cấp chứng chỉ của mình.

TCF Canada đánh giá sáu trình độ của tiếng Pháp (được quy định theo Khung tham chiếu Ngôn ngữ chung châu Âu).

Chứng chỉ có giá trị trong vòng hai năm kể từ ngày cấp. Thời hạn này sẽ được nêu rõ trên chứng chỉ.

Chú ý! Chỉ có một bản chứng chỉ duy nhất được cấp cho thí sinh.

Lệ phí đăng ký: 3.500.000 VND

Xem lịch thi cụ thể tại từng thành phố ở thẻ LỊCH THI TCF.

TCF Quebec dành cho bất kỳ ai từ 16 tuổi trở lên muốn nộp hồ sơ nhập cư đến Bộ Xuất nhập cảnh, Pháp hóa và Hội nhập (MIFI) tại Québec.

Giới thiệu các phần thi:

TCF Québec bao gồm 4 phần thi đánh giá các kỹ năng sử dụng tiếng Pháp nói chung. Mỗi thí sinh có thể chọn làm 1, 2, 3 hoặc 4 bài thi trong số:

 • Phần thi chung:

Nghe hiểu: 39 câu hỏi trắc nghiệm (4 phương án, chỉ chọn 1 câu trả lời đúng)

Đọc hiểu: 29 câu hỏi trắc nghiệm (4 phương án, chỉ chọn 1 câu trả lời đúng)

Viết: 3 bài viết

 • Phần thi cá nhân (thi trực tiếp với giám khảo):

Nói: 3 phần

 • TCF Québec có thời lượng thay đổi tùy thuộc vào số lượng phần thi mà thí sinh lựa chọn tham gia (tối thiểu từ 12 phút đến tối đa 2 giờ 47 phút):
 • Nghe hiểu: 35 phút;
 • Đọc hiểu: 60 phút;
 • Viết: 60 phút;
 • Nói: 12 phút (trong đó có 2 phút chuẩn bị).

TCF Québec đánh giá 6 trình độ của tiếng Pháp (được quy định theo Khung tham chiếu Ngôn ngữ chung châu Âu).

Chứng chỉ có giá trị trong vòng hai năm kể từ ngày cấp. Thời hạn này sẽ được nêu rõ trên chứng chỉ.

Chú ý! Chỉ có một bản chứng chỉ duy nhất được cấp cho thí sinh.

Lệ phí đăng ký: 

Phần thi trắc nghiệm (QCM) (bao gồm kĩ năng Nghe hiểu và Đọc hiểu): 1.800.000 VND

– Phần thi Viết: 800.000 VND

– Phần thi Nói: 900.000 VND

Xem lịch thi cụ thể tại từng thành phố ở thẻ LỊCH THI TCF.

 • Bạn có thể tìm lịch thi cụ thể tại từng thành phố ở thẻ LỊCH THI TCF.
 • Lệ phí đăng ký phải được thanh toán cho Viện Pháp của thành phố nơi bạn muốn dự thi.
 • Thời gian tối thiểu giữa 2 lần thi là 30 ngày.
 • Kỳ thi TCF dành cho thí sinh 16 tuổi trở lên.

XEM HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI TCF TẠI ĐÂY.

Tải Phiếu đăng ký dự thi tại đây.

Vui lòng xem Quy định chung về giá và dịch vụ của Viện Pháp tại Hà Nội tại đây.

TCF là bài kiểm tra nhằm mục đích đánh giá khả năng sử dụng tiếng Pháp nói chung của thí sinh trong lĩnh vực học tập.

Bài thi không yêu cầu bạn phải có những chuẩn bị đặc biệt trong một lĩnh vực cụ thể : tất cả các tình huống thực hành tiếng pháp (đài, báo, ti vi, hội thoại v.v) đều có ích cho bài thi.

Một vài công cụ dưới đây sẽ giúp bạn làm quen với các dạng bài thi:

Một vài cơ sở giảng dạy tiếng Pháp có thể đề nghị bạn chuẩn bị bài thi TCF một cách máy móc : nên biết rằng nếu bạn học thuộc lòng các câu trả lời mà không hiểu câu hỏi, kết quả TCF mà bạn đạt được sẽ không phản ánh được trình độ thực của bạn. Trong khi, trên thực tế, trình độ thực của bạn mới là điều quyết định thành công khi bạn đi học tại Pháp.

Vì vậy chúng tôi khuyên các bạn nên theo học tiếng Pháp tại các cơ sở uy tín: điều đó không chỉ giúp bạn đạt kết quả cao trong kì thi TCF mà còn tạo cho bạn nền tảng vững chắc, vốn là điều kiện cần thiết cho thành công của mỗi kế hoạch du học tại Pháp.

Để có thêm thông tin về các khóa học tiếng Pháp :

 • Tại Hà Nội : Bộ phận giảng dạy tiếng Pháp của Viện Pháp tại Hà Nội, 8 Thiền Quang, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Tại TP Hồ Chí Minh : Viện trao đổi văn hóa với Pháp – IDECAF
 • Tại Huế : Viện Pháp tại Huế, 1 phố Lê Hồng Phong – SĐT: (0234) 3 82 26 78
 • Tại Đà Nẵng : Viện Pháp tại Đà Nẵng, 33 Trần Phú – SĐT: (0236) 3 81 82 70

 

Bạn muốn biết thêm thông tin về kỳ thi TCF?

  *Thông tin bắt buộc