2 sự kiện tương ứng với tìm kiếm của bạn
02/10
Huế - Hội trường Tầng 3 Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Sư phạm Huế
Tác giả Hồng Vân bước chân vào công việc viết lách bằng tác phẩm "Trois Nuages au pays des nénuphars" lấy bối cảnh Việt Nam giai đoạn kháng chiến chống…
Xem thêm thông tin
05/10
Hồ Chí Minh - Đường sách Nguyễn Văn Bình
Chủ đề “Những đô thị trong tương lai” là một phần trong bộ sách “Thế giới tương lai” của tác giả Julie Lardon. Cô sẽ có chuyến thăm Việt Nam,…
Xem thêm thông tin