Thư viện số Pháp ngữ CULTURETHEQUE đã có mặt tại Việt Nam!

Nguồn tài liệu phong phú và đa dạng.

Culturethèque cung cấp những đầu báo lớn của Pháp, truyện tranh, album nhạc, tiểu thuyết, sách về những chủ đề mang tính thời sự (vấn đề môi trường, siêu đô thị và những biến đổi đô thị), tài liệu tự học tiếng Pháp (FLE), sách và truyện tranh cho người học tiếng Pháp (tất cả các trình độ), những bài viết về khoa học xã hội, hội thảo, những trang phim tài liệu và trò chơi.

Tất cả các tài liệu đều có thể tra cứu trực tuyến và một số tài liệu (đặc biệt là sách) có thể tải xuống. Toàn bộ thư viện có thể truy cập được trên điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy đọc sách điện tử hoặc máy tính bất kỳ. Tài liệu dành cho trẻ em và người lớn, cổ điển và mang tính thời sự, tất cả mọi thể loại đều có trên Culturethèque Việt Nam!

Bạn nói tiếng Pháp hay đang học tiếng Pháp?

Hãy đăng nhập vào www.culturetheque.com và khám phá nguồn tài liệu phong phú thông qua tài khoản dùng thử của Culturethèque.

Hãy trở thành thành viên của một trong những Thư viện đa phương tiện của Viện Pháp tại Việt Nam (Hà Nội, Huế, Đà Nẵng) để được tiếp tục truy cập miễn phí!

Bạn muốn biết thêm thông tin về thư viện số ?

    *Thông tin bắt buộc