Về chúng tôi

Viện Pháp tại Việt Nam là một bộ phận trực thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, do Bộ Ngoại giao và Phát triển Quốc tế Pháp làm chủ quản.

Dưới sự điều hành của Tham tán Văn hóa và Hợp tác kiêm Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam, cùng với Bộ phận Hợp tác và Hoạt động Văn hóa của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam phát triển các hoạt động hợp tác song phương trong các lĩnh vực sau :

  • Hợp tác đại học và nghiên cứu (bao gồm cả y tế)
  • Thúc đẩy, quảng bá văn hóa và ngôn ngữ Pháp
  • Giáo dục và đào tạo
  • Hợp tác pháp lý
  • Hỗ trợ hợp tác phi chính phủ của Pháp tại Việt Nam (chính quyền địa phương, các tổ chức ONG)

Viện Pháp tại Việt Nam là một cơ sở mà nguồn ngân sách được tài trợ phần lớn bởi Bộ Ngoại giao và Phát triển Quốc tế Pháp.

Nhiệm vụ của Viện Pháp tại Việt Nam là góp phần mang ảnh hưởng của nước Pháp tới Việt Nam trong các lĩnh vực được nêu trên đây.

Giá trị và sứ mệnh của chúng tôi là nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Pháp và Việt Nam, đồng thời hỗ trợ các dự án của Việt Nam trong những lĩnh vực thế mạnh của chúng tôi.

Viện Pháp tại Việt Nam gồm khoảng một trăm nhân viên người Việt và người Pháp.

Trụ sở của Viện Pháp tại Việt Nam được đặt tại Hà Nội (ở hai địa điểm : Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tại Hà Nội), Huế, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh (nơi chúng tôi làm việc với Viện Trao đổi văn hóa ngôn ngữ với Pháp – IDECAF).

Bạn muốn biết thêm thông tin ?

    *Phần bắt buộc