Có rất nhiều tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam : Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ và Trung Tâm Pháp ngữ khu vực Châu Á Thái Bình Dương (CREFAP), Tổ chức Đại học Pháp ngữ, Phái đoàn Wallonie Bruxelles và đặc biệt là Chính phủ Pháp. Các cơ quan, tổ chức này can thiệp vào kế hoạch đào tạo giáo viên tiếng Pháp (giáo dục tiểu học, trung học, đại học bao gồm các chương trình hướng nghiệp). Một nhóm các đại sứ quán Pháp và các phái đoàn Pháp ngữ quốc tế (GADIF), tập hợp dưới sự bảo trợ của OIF cũng rất năng động.

Các nhân tố này tham gia vào việc tổ chức các hoạt động quảng bá tiếng Pháp và khối Pháp ngữ như : Ngày Quốc tế Pháp ngữ, một liên hoan phim Pháp ngữ thường niên trong nhiều thành phố trên cả nước, hợp tác với các cơ quan truyền thông quốc gia (hỗ trợ tờ nhật báo tiếng Pháp duy nhất tại Việt Nam « Le Courrier du Vietnam », các chương trình bằng tiếng Pháp trên sóng phát thanh và truyền hình quốc gia, tham gia tổ chức các sự kiện xung quanh tiếng Pháp trong các trường học hoặc địa điểm văn hóa.

Hiện nay, tại Việt Nam có 7 trường học của Pháp, trong đó hai trường trung học phổ thông chịu sự quản lý trực tiếp của Cơ quan giáo dục Pháp tại nước ngoài (AEFE): đó là trường Alexandre Yersin tại Hanoï và trường quốc tế Pháp Marguerite Duras tại TP. Hồ Chí Minh.

TẠI HÀ NỘI:

Trường Pháp Alexandre Yersin

Cơ sở được chính thức công nhận bởi Bộ Giáo dục Quốc gia Pháp cho tất cả các cấp, từ mẫu giáo đến trung học phổ thông.

Trang web của trường: http://www.lfay.com.vn/

TẠI TP. HỒ CHÍ MINH:

Trường quốc tế Pháp Marguerite Duras

Cơ sở được chính thức công nhận bởi Bộ Giáo dục Quốc gia Pháp cho tất cả các cấp, từ mẫu giáo đến trung học phổ thông.

Trang web của trường: http://lfiduras.com/

Trường “Boule & Billes”

Cơ sở được chính thức công nhận bởi Bộ Giáo dục Quốc gia Pháp cho các lớp từ mẫu giáo đến tiểu học.

Trang web của trường: http://www.bouleetbilles.net

Trường quốc tế Pháp Saint Ange

Trường Saint Ange là một trường tư thục, nói tiếng Pháp, thế tục.

Trang web của trường: http://www.sa-saigon.com/

La Petite Ecole Ho Chi Minh

La Petite Ecole Ho Chi Minh vừa là một nhà trẻ, một trường mẫu giáo vừa là một trường tiểu học song ngữ Pháp/Anh.

Trang web của trường: http://www.lapetiteecole.asia/vn

TẠI NHA TRANG:

Trung tâm EFI

Trung tâm EFI là một trung tâm Pháp ngữ và quốc tế, cung cấp hai chương trình :

– Chương trình Giáo dục tiếng Pháp : giảng dạy bằng tiếng Pháp + 4 giờ tiếng Anh tăng cường mỗi tuần (ESL):  tùy theo từng học phần.

– Chương trình Giáo dục tiếng Anh : giảng dạy bằng tiếng Anh + lựa chọn một ngôn ngữ thứ hai.

Trang web của trường: http://www.eficenter.org/

Bạn muốn liên hệ với chúng tôi ?

    *Thông tin bắt buộc