Viện Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh (IF HCMV) có nhiệm vụ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan đối tác Việt Nam nằm ở phía nam của đất nước thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, ngôn ngữ, đại học, nghiên cứu và y tế. Viện Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho các hoạt động do các cơ quan hợp tác phi tập trung và các tổ chức phi chính thủ tiến hành.

Để thực hiện nhiệm vụ của mình, Viện Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh làm việc với nhiều đối tác (các trường đại học, các tổ chức văn hóa, giới doanh nghiệp), trong đó Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF) là đối tác chính.

Viện Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh nằm ở 3 địa điểm :

  • Tại Tổng Lãnh sự quán Pháp, có bộ phận dịch thuật ; tổ chức, cung cấp thông tin về các chuyến đi thực tập, khám phá ngôn ngữ và văn minh Pháp ;
  • Tại IDECAF có văn phòng của Campus France ;
  • Trong khu nhà ở của Tổng Lãnh sự quán, có không gian trưng bày và triển lãm các tác phẩm nghệ thuật.

Nếu như hiện nay, mọi hoạt động của Viện Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra phân tán thì dự án tập trung Viện Pháp về một địa điểm cùng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam có tên gọi « Nhà Pháp » đang được nghiên cứu.

Liên hệ:

Địa chỉ : 27 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1

Tél.: (84-28) 35 20 68 00

Email : contacthcmv@ifv.vn

Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF)

Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp (IDECAF) được thành lập năm 1982 bởi hiệp định liên chính phủ Việt – Pháp. Viện tọa lạc tại tòa nhà của Viện Văn hóa Pháp tại Sài Gòn cũ.

Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp trực thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam, hợp tác với Viện Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh quảng bá văn hóa và ngôn ngữ Pháp. Viện có chức năng giảng dạy tiếng Pháp, tổ chức các buổi biểu diễn văn hóa nghệ thuật. Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp có thư viện đa phương tiện (với 25000 đầu sách trên diện tích 800 m2).

Bạn muốn hỏi thêm thông tin ?

    *Thông tin bắt buộc