Tuyển dụng

Các trường dạy tiếng của Viện Pháp tại Việt Nam thường xuyên tuyển dụng thực tập sinh trên nhiều lĩnh vực : Giảng dạy, Sư phạm, Hoạt náo viên văn hóa sư phạm…

Nếu bạn quan tâm đến các vị trí tuyển dụng nêu trên, bạn có thể nộp hồ sơ ứng tuyển về :

Chị Thanh Hà – Bộ phận tuyển dụng và đào tạo chuyên môn

Email : nguyen.thanh.ha@ifv.vn

 

Assistant(e)s pour la Journée de l’Image Numérique