Bằng gì và dành cho ai ?

Bạn muốn xác nhận trình độ tiếng Pháp của mình bằng cách thi lấy bằng và các chứng chỉ chính thức ?

Bộ phận Khảo thí của Viện Pháp tại Việt Nam xin giới thiệu đến các bạn các loại văn bằng và chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của các bạn:

 • Để xác nhận trình độ tiếng Pháp của mình, bạn có thể thi lấy Bằng tiếng Pháp cơ bản (DELF) hoặc Bằng tiếng Pháp chuyên sâu (DALF).
 • Viện Pháp tại Việt nam tổ chức thi lấy 3 loại bằng DELF và DALF:
  • Bằng DELF Tout Public: dành cho người lớn.
  • Bằng DALF: dành cho người lớn.
  • Bằng DELF Junior : dành cho thanh thiếu niên từ 13 – 18 tuổi.
  • Bằng DELF Prim : dành cho trẻ em từ 7 đến 12 tuổi.
 • Để kiểm tra trình độ tiếng Pháp và để có chứng chỉ chính thức, bạn có thể thi TCF (Bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp).
 • Bạn cũng có thể thi lấy bằng tiếng Pháp chuyên ngành của 7 lĩnh vực ngành nghề sau đây : pháp lý, pháp luật, y tế, quan hệ quốc tế, du lịch-khách sạn và thời trang.
 • Bạn muốn kiểm tra kỹ năng ngôn ngữ của bạn hoặc chuẩn bị cho các kỳ thi DELF-DALF? Bạn có thể làm các bài thi thử DELF-DALF hoặc các bài kiểm tra thử trình độ.
 • Bạn muốn lấy Bằng tiếng Pháp khi đang sinh sống tại Việt Nam? Bạn có thể đăng ký chương trình học từ xa và thi tại Việt Nam.
 • DAEFLE (Diplôme d’Aptitude à l’Enseignant du Français) là văn bằng do Alliance française tại Paris cấp dành cho những giáo viên tiếng pháp trong tương lai.