Bằng gì và dành cho ai ?

Bạn muốn xác nhận trình độ tiếng Pháp của mình bằng cách thi lấy bằng và các chứng chỉ chính thức ?

Bộ phận Khảo thí của Viện Pháp tại Việt Nam xin giới thiệu đến các bạn các loại văn bằng và chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của các bạn:

 • Để xác nhận trình độ tiếng Pháp của mình, bạn có thể thi lấy Bằng tiếng Pháp cơ bản (DELF) hoặc Bằng tiếng Pháp chuyên sâu (DALF).
 • Viện Pháp tại Việt nam tổ chức thi lấy 3 loại bằng DELF và DALF:
  • Bằng DELF Tout Public: dành cho người lớn.
  • Bằng DALF: dành cho người lớn.
  • Bằng DELF Junior : dành cho thanh thiếu niên từ 13 – 18 tuổi.
  • Bằng DELF Prim : dành cho trẻ em từ 7 đến 12 tuổi.
 • Để kiểm tra trình độ tiếng Pháp và để có chứng chỉ chính thức, bạn có thể thi TCF (Bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp).
 • Bạn cũng có thể thi lấy bằng tiếng Pháp chuyên ngành của 4 lĩnh vực ngành nghề sau đây : Du lịch-Khách sạn, Y tế, Thương mại  và Quan hệ quốc tế.
 • Bạn muốn kiểm tra kỹ năng ngôn ngữ của bạn hoặc chuẩn bị cho các kỳ thi DELF-DALF? Bạn có thể làm các bài thi thử DELF-DALF hoặc các bài kiểm tra thử trình độ.
 • Bạn muốn lấy Bằng tiếng Pháp khi đang sinh sống tại Việt Nam? Bạn có thể đăng ký chương trình học từ xa và thi tại Việt Nam.
 • DAEFLE (Diplôme d’Aptitude à l’Enseignant du Français) là văn bằng do Alliance française tại Paris cấp dành cho những giáo viên tiếng pháp trong tương lai.
Bạn muốn biết thêm thông tin về các kỳ thi ?

  *Thông tin bắt buộc