Villa Saigon 2021 - Mời nộp hồ sơ tham dự

Bạn muốn đến Việt Nam lưu trú và sáng tạo nghệ thuật, phát triển một dự án gắn với bối cảnh văn hóa địa phương và có những trải nghiệm độc đáo?

Mời bạn đăng ký tham dự Villa Saigon 2021, hạn nộp đơn kéo dài đến 31/05/2020.

Các nghệ sỹ tham dự được chào đón tại một căn hộ lớn, đầy đủ tiện nghi tại TP.HCM và được hỗ trợ tài chính để thực hiện dự án của mình.

Tìm hiểu chi tiết, thể lệ chương trình do Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức và tải mẫu đơn đăng ký tại đây.