Mời tham dự BELC ASEAN 2018 tại TPHCM

Các trường đại học BELC là các khóa học, địa điểm gặp gỡ chính trong đào tạo thường xuyên dành cho chuyên gia của các ngành nghề có sử dụng tiếng Pháp trên thế giới. Khóa học do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm Quốc tế (CIEP) tiến hành sẽ giúp các nhà chuyên môn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ thực hành nghề nghiệp và nắm rõ đặc trưng của việc giảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên và học sinh phổ thông.

Trường đại học BELC của khu vực ASEAN lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 12 đến 16 tháng 3 năm 2018, sẽ có gần 100 học viên (là giáo viên, cán bộ giáo dục, nhân viên các Trung tâm Văn hóa Pháp) và 1 chương trình đào tạo rất phong phú đa dạng.

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam được Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ hỗ trợ tài chính sẽ chi trả học phí cho gần 50 giáo viên Việt Nam dạy tiếng Pháp trong các trường công lập !

THÔNG TIN HỮU ÍCH