Chùm phim hoạt hình Rubika

Chuơng trình trình chiếu một tuyển tập những phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất của Rubika, dành cho trẻ em:
Chương trình dành cho khán giả trẻ: 10 bộ phim, 60 phút
1. Nhồi của Edouard Heutte, Clotilde Bonnotte, Elise Simoulin, Anna Komaromi, Marisa Di Vora Peixoto, Helena Bastioni – 2018 – 6 phút 34 giây
2. Thuốc súng của Romane Faure, Nathanaël Perron, Pei-Hsuan Lin, Léa Détrain, Anne-Lise Kubiak et Benoît de Geyer d’Orth – 2019 – 5 phút 30 giây
3. Không trọng lực của Charline Parisot và Flore – 2018 – 8 phút
4. Cám dỗ của Laura Bouillet, Camille Canonne, Michael Hoft, Catherine Le Quang, Pauline Raffin, Martin Villert – 2017 – 5 phút
5. Xưởng chế nước hoa của ngài Pompone của Axel de Lafforest, Camille Ferrari, Florian Ratte, Yoann Demettre, Tanguy Weyland – 2016 – 7 phút
6. GP-TO của Jonathan Valette, Edwin Leeds, Catherine Lare, Zoe Pelegrin-Bomel, Pulkita Mathur, Maxime Gental – 2017 – 7 phút 29 giây
7. Đảo song sinh của Manon Saily, Raphaël Huot, Charlotte Sarfati, Christine Jaudoin, Lara Cochetel, Fanny Teisson – 2017 – 7 phút 19 giây
8. Nhịp đập của Sarah Forest – 2018 – 7 phút
9. O28 của Antoine Marchand, Fabien Meyran, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Otalia Causse, Robin Merle – 2019 – 5 phút 18 giây
10. Huyền thoại Cua Hải đăng của Gaetan Borde, Alexandre Veaux, Mengjing Yang, Benjamin Lebourgeois, Claire Vandermeersch – 2016 – 7 phút

THÔNG TIN HỮU ÍCH