Đất đai thuộc về ai?

Đạo diễn: Đoàn Hồng Lê (Việt Nam, 2009, 54′, Phim tài liệu)
Dựng phim: Aurélie Ricard
Sản xuất phim: Ateliers Varan

Bộ phim được quay tại vùng đất nông nghiệp của tỉnh Quảng Nam, cách Thành phố Đà Nẵng vài chục cây số và là căn cứ của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, nơi xảy ra chiến tranh khốc liệt nhất lúc bấy giờ. Ngày nay, Nhà nước đã quyết định hiện đại hoá toàn bộ vùng duyên hải và thành lập nên các khu du lịch rộng lớn, buộc nông dân phải rời khỏi vùng đất của họ. Ở thôn Diên Ngọc, nông dân đã phải bỏ lại ruộng lúa của họ và các nhà đầu tư Mỹ xây dựng sân gôn ở đó. Bộ phim nói về những phản ứng của cư dân, đa số người tham gia vào cuộc đấu tranh giải phóng.

THÔNG TIN HỮU ÍCH