Đi tìm ý nghĩa cuộc sống

Đạo diễn: Nathanaël Coste, Marc de la Ménardière (France, 2015, 87’)
Diễn viên : Vandana Shiva, Pierre Rabhi, Hervé Kempf và các diễn viên khác

Không phải là phim về đề tài môi trường hay du lịch, cũng không thực sự là phim viễn tưởng hay tài liệu, bộ phim như một cuộc hành trình của thế hệ đi tìm nhận thức về thế giới xung quanh. Marc và Nathanaël là 2 người bạn thân từ thời thơ ấu đã quyết định từ bỏ tất cả để bắt đầu cuộc hành trình đi tìm đáp án cho câu hỏi lớn về thế giới. Trên chuyến đi họ gặp rất nhiều người mang tư tưởng lớn như triết gia, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội,… và sau đó dần tìm ra những quy luật phản ánh thế giới xung quanh họ.

Phim tiếng Pháp phụ đề tiếng Việt

THÔNG TIN HỮU ÍCH