Song tấu piano & violon : Régis Pasquier & Yoko Kaneko

Nhạc cổ điển
Song tấu piano & violon : Régis Pasquier & Yoko Kaneko

Programme prévisionnel I Chương trình dự kiến
Gabriel Fauré (1845 – 1924)
Romance pour violon et piano, op.28 en si bémol majeur I Bản romance cho violon và piano, op.28 cung si giáng trưởng (5’)
Claude Debussy (1862 – 1918)
Sonate pour violon et piano en sol mineur I Bản sonata cho violon và piano, cung son thứ (14’)
Maurice Ravel (1875 – 1937)
Sonate pour violon et piano en sol majeur I Bản sonata cho violon và piano cung son trưởng (19’)
César Franck (1822 – 1890)
Sonate pour violon et piano en la majeur I Bản sonata cho violon và piano cung la trưởng (28’)

Vé bán trực tuyến tại : http://bit.ly/songtau_pianoviolon

THÔNG TIN HỮU ÍCH