Văn hóa vĩnh cửu

Đạo diễn : Adrien Bellay
Diễn viên : Không rõ

Nông nghiệp vĩnh cửu đem lại cho chúng ta hy vọng với các giải pháp bền vững về mặt sinh thái, khả thi về mặt kinh tế và công bằng xã hội. Mọi người có thể tiếp cận được với hệ thống nông nghiệp vĩnh cửu và nó có thể được thực hiện ở khắp mọi nơi … Ngày nay, cả đàn ông và phụ nữ gặp gỡ và thử nghiệm phương pháp có tính hệ thống này. Quá trình chuyển đổi đang diễn ra từng ngày!

Phim tiếng Pháp phụ đề tiếng Việt

THÔNG TIN HỮU ÍCH