Bằng DFP (bằng Tiếng Pháp chuyên ngành) chứng nhận các kỹ năng tiếng Pháp (nghe, nói, đọc, viết) của thí sinh trong các lĩnh vực: thương mại, du lịch-khách sạn-nhà hàng, quan hệ quốc tế và y học.

DFP được chia thành 4 chủ đề ở nhiều cấp độ:

  • Tiếng Pháp thương mại: A1-C1
  • Y học: B1-B2
  • Du lịch: A2-B2
  • Quan hệ quốc tế: B1-C1

Về quy trình thi, kỳ thi DFP diễn ra trong hai giai đoạn:

  • Phần thi trên máy tính
  • Phỏng vấn với giám khảo

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo các trang thông tin dành riêng cho DFP trên trang web của Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris Ile-de-France.

Lệ phí thi:

  • Lệ phí cho thí sinh tự do: 2.900.000
  • Lệ phí cho thí sinh là học viên của Viện Pháp tại Việt Nam: 2.400.000 (khi đăng ký cùng khóa luyện thi DFP).

Lịch thi năm 2022:

Lịch đăng ký dành cho học viên của Viện Pháp tại Việt Nam

(áp dụng lệ phí ưu đãi khi đăng ký cùng khóa luyện thi)

Lịch đăng ký dành cho thí sinh tự do Lịch thi
01/03-11/03 14/03-10/06 25/06/2022
13/06-24/06 27/06-07/10 29/10/2022
Bạn muốn biết thêm thông tin?

    *Thông tin bắt buộc