Bằng DFP (bằng Tiếng Pháp chuyên ngành) chứng nhận các kỹ năng tiếng Pháp (nghe, nói, đọc, viết) của thí sinh trong các lĩnh vực: thương mại, du lịch-khách sạn-nhà hàng, quan hệ quốc tế và y học.

DFP được chia thành 4 chủ đề ở nhiều cấp độ:

  • Tiếng Pháp thương mại: A1-C1
  • Y học: B1-B2
  • Du lịch: A2-B2
  • Quan hệ quốc tế: B1-C1

Về quy trình thi, kỳ thi DFP diễn ra trong hai giai đoạn:

  • Phần thi trên máy tính
  • Phỏng vấn với giám khảo

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo các trang thông tin dành riêng cho DFP trên trang web của Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris Ile-de-France.

Lệ phí thi: 2.900.000 VND

Ngày thi năm 2021:

  • Đợt 1: Thứ 7 ngày 03/07 (đăng ký từ ngày 01 – 15/05)
  • Đợt 2: Thứ 7 ngày 28/08 (đăng ký từ ngày 01 – 15/07)
  • Đợt 3: Thứ 7 ngày 30/10 (đăng ký từ ngày 01 – 15/09)
Bạn muốn biết thêm thông tin?
*Thông tin bắt buộc