DELF Prim: Kỳ thi tháng 05/2024 tại Huế

Con bạn trong độ tuổi từ 7 đến 11 và đang học tiếng Pháp : Bằng DELF Prim sẽ là văn bằng tiếng Pháp đầu tiên của con.
Bằng DELF Prim là bằng tiếng Pháp do Bộ giáo dục quốc gia Pháp cấp. Văn bằng này được quốc tế công nhận.

Lịch thi :

  • Thứ bảy 25.05 : A1.1 Prim et A2 Prim 
  • Chủ nhật 26.05 : A1 Prim 

Thời gian đăng ký : từ 04.03 đến 15.03.2024

Mời các bạn liên hệ : Viện Pháp tại Huế
ĐT: 0234 – 3 832 893 / 3 820 872