DELF Pro: Kỳ thi tháng 03/2019

Có phải bạn không muốn chờ đợi đến tận tháng năm để có chứng nhận về trình độ tiếng Pháp ? Hãy thi Delf Pro! Hướng đến khả năng sử dụng tiếng Pháp chuyên nghiệp và thành thạo trong tất cả các công việc, Delf Pro có giá trị giống như Delf/ Dalf TP. Nó được quôc tế công nhận và có giá trị vĩnh viễn! 
Để có chứng nhận sử dụng thành thạo tiếng Pháp trong công việc … hãy đến với Delf Pro! 
DELF Pro dành cho những người có mục đích thăng tiến hoặc làm việc trong môi trường Pháp ngữ. Các ứng cử viên, kể cả mới bắt đầu học hay nâng cao đều có thể tham gia. 

Thời gian đăng ký : từ 18 tháng 02 đến 02 tháng 03.2019

Mời các bạn liên hệ : 
Phòng giáo vụ, tầng 2, L’Espace
24 Tràng Tiền, Hà Nội
Liên hệ: hoang.mai.phong@ifv.vn. (024) 39 36 21 64 ( máy lẻ 211)