14/01 - 02/03
Hà Nội - Sảnh triển lãm L'Espace
Triển lãm tư liệu "Nhựa: ô nhiễm và giải pháp" sẽ kể cho chúng ta về đời sống của nhựa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ trong đời…
Xem thêm thông tin
01/01
-
Triển lãm quy tụ 29 tác phẩm xuất sắc nhất trong cuộc thi vẽ minh họa cùng tên được phát động vào tháng 8/2021. Trong vòng 1 tháng, cuộc thi…
Xem thêm thông tin
01/01
-
Viện Pháp tại Việt Nam vinh dự công chiếu bộ phim tài liệu "Mai Thứ: Hành trình trở lại Mâcon của một nghệ sĩ đa tài" được thực hiện trong…
Xem thêm thông tin
01/01
-
Triển lãm diễn ra trong khuôn khổ chương trình Photo Hanoi ‘21 do Viện Pháp tại Hà Nội - L'Espace khởi xướng nhằm kết nối công chúng với những khía…
Xem thêm thông tin
01/01
-
Triển lãm diễn ra trong khuôn khổ chương trình Photo Hanoi ‘21 do Viện Pháp tại Hà Nội - L'Espace khởi xướng nhằm kết nối công chúng với những khía…
Xem thêm thông tin
01/01
-
Triển lãm do Matca giám tuyển và diễn ra trong khuôn khổ chương trình Photo Hanoi ‘21 do Viện Pháp tại Hà Nội - L'Espace khởi xướng nhằm kết nối…
Xem thêm thông tin
01/01
-
Triển lãm diễn ra trong khuôn khổ chương trình Photo Hanoi ‘21 do Viện Pháp tại Hà Nội - L'Espace khởi xướng nhằm kết nối công chúng với những khía…
Xem thêm thông tin
01/01
-
Triển lãm diễn ra trong khuôn khổ chương trình Photo Hanoi ‘21 do Viện Pháp tại Hà Nội - L'Espace khởi xướng nhằm kết nối công chúng với những khía…
Xem thêm thông tin
01/01
-
Vào ngày 16 tháng 07, Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao thành phố Huế sẽ tổ chức khai mạc…
Xem thêm thông tin