Học phí các lớp tiếng Pháp tại Đà Nẵng

Lớp tiếng Pháp cho trẻ em (5 – 6 tuổi; 7 – 10 tuổi)

Loại lớp Thời lượng Học phí bình thường (VND) Học phí ưu đãi (VND)

Tiếng Pháp cơ bản

1 khóa

27h30 2 300 000 1 900 000

Tiếng Pháp cơ bản

Gói 2 khóa

55h 4 200 000 3 500 000

Tiếng Pháp cơ bản

Gói 3 khóa

82h30

 

5 900 000 4 800 000

Tiếng Pháp cơ bản

1/2 khóa

13h45 1 200 000 1 000 000

Lớp tiếng Pháp hè cho trẻ em mẫu giáo

Loại lớp Thời lượng Học phí bình thường (VND) Học phí ưu đãi (VND)

Lớp hè

1 khóa

30h 2 700 000 2 300 000

Lớp hè

1 khóa

36h 3 100 000 2 700 000

Lớp hè

1/2 khóa

15h

 

1 400 000 1 200 000

Lớp hè

1/2 khóa

18h 1 600 000 1 400 000

Lớp tiếng Pháp cho học sinh THCS (từ 11 – 14 tuổi)

Loại lớp Thời lượng Học phí bình thường (VND) Học phí ưu đãi (VND)

Tiếng Pháp cơ bản

1 khóa

27h 1 700 000 1 400 000

Tiếng Pháp cơ bản

Gói 2 khóa

54h 2 800 000 2 300 000

Lớp tiếng Pháp dành cho học sinh THPT, sinh viên và người lớn

Loại lớp Thời lượng Học phí bình thường (VND) Học phí ưu đãi (VND)

Tiếng Pháp cơ bản

1 khóa

31h30 1 800 000 1 500 000

Tiếng Pháp cơ bản

Gói ưu đãi 2 khóa

63h 2 900 000 2 500 000

Lớp tiếng Pháp chuyên luyện

Loại lớp Thời lượng Học phí bình thường (VND) Học phí ưu đãi (VND)
Luyện thi DELF Prim 15h 1 500 000 1 300 000
Luyện thi DELF 40h30 2 800 000 2 400 000
Luyện thi TCF 9h 1 100 000  

Lớp tiếng Pháp theo yêu cầu

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

 

Bạn muốn được tư vấn thêm về các lớp tiếng Pháp ?

    *Thông tin bắt buộc