Học phí các lớp tiếng Pháp tại Đà Nẵng

Lớp tiếng Pháp cho trẻ em (từ 4 – 11 tuổi)

Loại lớp Thời gian học và thời lượng Học phí bình thường (VND) Học phí ưu đãi (VND)

Les Petits Loustics 4-6 tuổi

1 khóa

30h trong 10 tuần

3 buổi 1h / tuần

2 200 000 1 950 000

Les Petits Loustics 4-6 tuổi

1/2 khóa

15h trong 5 tuần

3 buổi 1h / tuần

1 150 000 1 000 000

Les Loustics 7-11 tuổi

1 khóa

27h30 trong 11 tuần

2 buổi 1h15 / tuần

1 950 000 1 650 000

Les Loustics 7-11 tuổi

Gói ưu đãi 2 khóa

55h trong 22 tuần

2 buổi 1h15 / tuần

3 600 000 3 000 000

Les Loustics 7-11 tuổi

Gói siêu ưu đãi 3 khóa

82h30 trong 33 tuần

2 buổi 1h15 / tuần

5 100 000 4 200 000

Les Loustics 7-11 tuổi

1/2 khóa

15h trong 6 tuần

2 buổi 1h15 / tuần

1 000 000 875 000

Lớp tiếng Pháp cho học sinh THCS (từ 11 – 14 tuổi)

Loại lớp Thời gian học và thời lượng Học phí bình thường (VND) Học phí ưu đãi (VND)

Les Juniors thường

1 khóa

27h trong 9 tuần

2 buổi 1h30 / tuần

1 400 000 1 150 000

Les Juniors bán cấp tốc

1 khóa

31h30 trong 7 tuần

3 buổi 1h30 / tuần

1 500 000 1 200 000

Les Juniors bán cấp tốc

Gói ưu đãi 2 khóa

63h trong 14 tuần

3 buổi 1h30 / tuần

2 500 000 2 100 000

Lớp tiếng Pháp dành cho học sinh THPT, sinh viên và người lớn

Loại lớp Thời gian học và thời lượng Học phí bình thường (VND) Học phí ưu đãi (VND)

Tiếng Pháp phổ thông

1 khóa

31h30 trong 7 tuần

3 buổi 1h30 / tuần

1 500 000 1 200 000

Tiếng Pháp phổ thông

Gói ưu đãi 2 khóa

63h trong 14 tuần

3 buổi 1h30 / tuần

2 500 000 2 100 000

Lớp tiếng Pháp theo yêu cầu

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

 

Bạn muốn được tư vấn thêm về các lớp tiếng Pháp ?
*Phần bắt buộc