Khóa tiếng Pháp cho học sinh THCS tại Đà Nẵng

Viện Pháp tại Đà Nẵng khai giảng khóa tiếng Pháp mới dành cho lứa tuổi học sinh THCS

  • Khóa học từ ngày 03.01 – 06.03.2023
  • Học phí ưu đãi đến hết ngày 26.12.2022
  • Đăng ký tại đây
Liên hệ:

Viện Pháp tại Đà Nẵng, 33 Trần Phú/46 Bạch Đằng
ĐT: 0236 3 81 82 70 (máy lẻ: 0)
Email: ecoledanang@ifv.vn