Lớp tiếng Pháp online với Viện Pháp tại Đà Nẵng

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Pháp cho các học viên ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, Viện Pháp tại Đà Nẵng mở các lớp tiếng Pháp online dành cho người mới bắt đầu.

Với những cải tiến, bổ sung và phát triển kinh nghiệm trong quá trình gần 2 năm triển khai chương trình học trực tuyến, Viện Pháp tại Đà Nẵng sẵn sàng xây dựng các lớp học với hoàn toàn theo hình thức « ONLINE ». Thông qua các lớp học này, các bạn dễ dàng cùng chúng tôi khám pháp tiếng Pháp và nước Pháp. Các lớp học này, mặc dầu là trực tuyến, vẫn đảm bảo quá trình phát triển tiếng Pháp của học viên như các lớp học trực tiếp tại cơ sở. Học viên thường xuyên được trao đổi với giáo viên, với các nhóm học và truy cập vào không gian số chuyên biệt.

Thời gian học : 09.05 – 25.06.2022
Học phí ưu đãi : đến 04.05.2022

Đăng ký và thanh toán online tại đây.

Chi tiết, vui lòng liên hệ :
Viện Pháp tại Đà Nẵng
ĐT: 02363 818 270
Email: ecoledanang@ifv.vn