Mời ứng tuyển tham dự Workshop ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình văn hóa nhằm tôn vinh phụ nữ Việt Nam, Viện Pháp tại Việt Nam (IFV) sẽ mang đến cho các bạn trẻ ba ngày workshop về nhiếp ảnh, diễn ra từ ngày 22 đến 24 tháng 1 năm 2021 tại Tp. Hồ Chí Minh và từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 1 năm 2021 tại Huế.

Nếu bạn là một công dân Việt Nam nằm trong độ tuổi từ 18 đến 28 tuổi, đam mê và có kiến thức về nhiếp ảnh muốn tham gia workshop này, xin vui lòng đọc thêm thêm thể lệ chi tiết và nộp hồ sơ ứng tuyển tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 10/01/2021

Tham dự miễn phí