Ở đâu đó – tác giả Nhật Minh

Thiên nhiên nói chung, cây cối nói riêng là một phần không thể thiếu trong môi trường sống của chúng ta. Hà Nội đã chuyển biến rõ rệt trong khoảng 20 năm trở lại đây cả về cơ sở vật chất và hạ tầng phát triển. Trong cuộc cách mạng bê tông hoá đô thị, không gian xanh đô thị ngày một ít đi, nhiều cây xanh bị chặt bỏ. Nhưng thiên nhiên cây cối, bằng một cách trực tiếp hay gián tiếp nào đó, vẫn hiện hữu xung quanh chúng ta.

Không đặt nặng yếu tố con người, bộ ảnh tập trung vào yếu tố không gian và bối cảnh sống thường ngày. Dấu hiệu của thiên nhiên cây cối được ghi lại trực tiếp trong bối cảnh của cuộc cách mạng bê tông hoá thành phố.