Ông, một con người của Hà Nội – tác giả Vương Thái

Tên ông là Nhận, năm nay đã 93 tuổi. Ông đã gắn bó với Hà Nội khu tập thể này từ những ngày đầu tiên vào những năm 90, và cũng là người lớn tuổi nhất trong khu tập thể này. Tuy đã cao tuổi nhưng ông vẫn còn mạnh khoẻ và luôn thân thiện với mọi người. Nhìn khu tập thể cũ và ông tôi thấy những điểm tương đồng lớn, đó là vẫn luôn đẹp đẽ dù thời gian có trôi nhanh thế nào.