Bộ máy hành chính Việt Nam thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20

Tọa đàm
Nhân dịp ra mắt tác phẩm Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam – một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918) của tác giả Emmanuel Poisson

Xới lại các vấn đề đã được mặc nhiên thừa nhận, chất vấn những định kiến tưởng chừng đã ổn thỏa – đó là điều mà Emmanuel Poisson thực hiện qua công trình Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam – một bộ máy hành chính trước thử thách (1820-1918).

Nghiên cứu về nhà nước và bộ máy hành chính Việt Nam thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, cuốn sách đã vượt qua những phân tích sử học từng tồn tại hàng chục năm về giai đoạn này, để tìm hiểu cuộc cải cách chế độ quan trường và chứng minh tính tiên tiến, năng động của hệ thống quản lý đó. Hàng loạt câu hỏi liên quan đến cấu trúc và sự vận hành của bộ máy quan lại, những cách thức tuyển chọn quan lại, mối quan hệ giữa nền hành chính và người dân, giữa chính quyền trung tâm và các vùng ngoại vi,… được tác giả đặt ra và giải quyết một cách hết sức tỉ mỉ, thận trọng và khách quan.

Diễn giả:
– Điều phối: Thạc sĩ Đào Lê Tiến Sỹ
– Diễn giả: Thạc sĩ Lê Huy Hoàng – ĐH Sư Phạm Hà Nội 2

Ngôn ngữ hội thảo : tiếng Việt

THÔNG TIN HỮU ÍCH
Partenaires