20/01
Hà Nội - Hội trường L'Espace
Kỷ niệm 30 năm ngày mất của nhà thơ-hoạ sĩ Đặng Đình Hưng, NXB Hội Nhà Văn xuất bản cuốn sách Đặng Đình Hưng – một bến lạ. Cuốn sách…
Xem thêm thông tin
28/01
Hà Nội - Hội trường L'Espace
Công nghệ số sẽ tác động như thế nào đến "lối sống đô thị mới", nhất là về các quan hệ trong xã hội?
Xem thêm thông tin
15/01
Hà Nội - Thư viện L’Espace
Việt Nam danh tác là tên bộ sách các tác phẩm kinh điển của văn học Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX
Xem thêm thông tin
01/01
-
Những sản phẩm xuất hiện từ đầu thế kỉ 20 như những chiếc đầu sư tử đặc trưng của người Việt kết hợp với hình tượng cá chép, được làm…
Xem thêm thông tin
01/01
-
Kể từ khi xuất hiện từ “văn hóa” mang ý hiện đại vào thế kỷ 18, khái niệm này đã là đối tượng của nhiều cuộc tranh luận học thuật…
Xem thêm thông tin
01/01
-
Cuốn sách cho chúng ta thấy đây không chỉ là một thắng lợi quân sự, mà là sự kết hợp rất tài tình của ba mặt trận tấn công Chính…
Xem thêm thông tin
01/01
-
Buổi hội thảo quan tâm đến việc tạo ra « thế giới ảo » giúp hiểu rõ hơn và quản lý tốt hơn những hệ thống môi trường xã hội…
Xem thêm thông tin
01/01
-
Tọa đàm quy tụ các chuyên gia và nhà nghiên cứu, những người sẽ chia sẻ tầm nhìn của họ về những thách thức mà Việt Nam đang phải đối…
Xem thêm thông tin
01/01
-
Đi tìm các tác phẩm kinh điển được chuyển thể điện ảnh nhiều lần trong văn học Pháp.
Xem thêm thông tin
01/01
-
Sự kiện này sẽ mở ra chương trình gặp gỡ xoay quanh chủ đề "Con người và Máy móc" do Viện Pháp tại Hà Nội - L'Espace tổ chức.
Xem thêm thông tin