CHARLES-VALENTIN ALKAN (1813 – 1888)

Nhạc cổ điển
CHARLES-VALENTIN ALKAN (1813 – 1888)

MAESTOSO PIANO SERIES NO. 4
Récital de piano I Độc tấu piano – Le Magnum Opus
Douze études dans les tons mineurs Opus 39 I Mười hai bản etude trên điệu thứ Opus 39
Alessandro Marino & Nguyễn Đức Anh

Chương trình
Charles-Valentin Alkan (1813 -1888)

12 bản etude trên điệu thứ Opus 39

1. Comme le vent. Prestissimamente (la thứ) (5m)
2. En rhythme molossique. Risoluto (rê thứ) (8m)
3. Scherzo diabolico. Prestissimo (sol thứ) (5m)

Giao hưởng cho piano độc tấu (23m)
4. Allegro moderato (đô thứ)
5. March funèbre. Andantino (fa thứ)
6. Menuet. Tempo di minuetto (si giáng thứ)
7. Finale. Presto (mi giáng thứ)

Alessandro Marino, piano

———- Nghỉ giải lao 10m ————

Concerto cho piano độc tấu (60m)
8. Allegro assai (sol thăng thứ)
9. Adagio (đô thăng thứ)
10. Allegretto alla barbaresca (fa thăng thứ)

Nguyễn Đức Anh, piano

———- Nghỉ giải lao 10m ————

11. Ouverture. Maestoso-Lentement-Allegro (si thứ) (16m)
12. Bữa tiệc của Aesop. Allegretto senza licenza quantunque (mi thứ) (10m)

Alessandro Marino, piano

Vì thời lượng của buổi hòa nhạc dài so với thông thường nên tác phẩm số 11 và 12 sẽ được trình diễn trong phần mở rộng dành cho các quý khán giả muốn thưởng thức trọn vẹn một trải nghiệm Hòa nhạc chuyên đề.

Vé bán trực tuyến tại : http://bit.ly/piano_ducanh_marino

THÔNG TIN HỮU ÍCH