Chuyển dịch năng lượng

Tọa đàm
Chuyển dịch năng lượng

Dịch song song Pháp Việt
Diễn giả:
Ông Nguyễn Phan Đính, EDF Renewable
Bà Bùi Thị Thanh Hương, chuyên gia giáo dục môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ông Nguyễn Anh Tuấn, chuyên gia tư vấn, Viện năng lượng
Bà Sylvia Raussin, Qair Vietnam (qua video)
Ông Denis Lacroix, kỹ sư nông nghiệp, Viện nghiên cứu khai thác biển (qua video)
– Điều phối chương trình: Bà Sophie Maysonnave, Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam

Chuyển dịch năng lượng – phần thiết yếu của khái niệm chuyển dịch sinh thái- bao gồm một loạt các thay đổi lớn trong các hệ thống sản xuất và tiêu thụ năng lượng. Chuyển dịch năng lượng dựa trên tiến bộ công nghệ và ý chí chính trị theo nghĩa rộng (chính phủ, người dân, tổ chức phi chính phủ, các tác nhân kinh tế, v.v.). Các chương trình được triển khai chủ yếu dựa trên việc dần thay thế năng lượng hóa thạch và năng lượng hạt nhân bằng một hỗn hợp năng lượng trong đó ưu tiên năng lượng tái tạo, đồng thời giảm lượng tiêu thụ, một chính sách tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu lãng phí năng lượng thông qua việc cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và thay đổi thói quen tiêu dùng. Việc chuyển dịch sử dụng một số năng lượng sang điện năng (chẳng hạn như ô tô điện) cũng là một phần của quá trình chuyển dịch năng lượngBà .

THÔNG TIN HỮU ÍCH