Cồng chiêng Bana & Jazz đương đại

13 nghệ sĩ dân tộc Ba Na, Kon Tum và nhóm nhạc Mezcal Jazz Unit

Kỷ niêm về một cuộc hạnh ngộ tuyệt vời giữa các nhạc sĩ nhạc Jazz Pháp và nghệ sĩ chơi cồng chiêng Việt Nam. Những sáng tác độc đáo về lối chơi nhạc xa xưa trong khúc ứng tấu tạo nên tính đặc thù của nhạc Jazz.

Đây là buổi hòa nhạc hòa trộn giữa phong tục và tập quán trên một sân khấu duy nhất nơi mà các nhạc sĩ chia sẻ âm nhạc trong không khí vui vẻ và thân thiện.

THÔNG TIN HỮU ÍCH