Đặng Đình Hưng - một bến lạ

Triển lãm tranh
Đặng Đình Hưng – một bến lạ
Nhân dịp ra mắt sách Đặng Đình Hưng – một bến lạ vào lúc 16h00 ngày 26.12

Giám tuyển triển lãm : Lê Thiết Cương

Tranh của Đặng Đình Hưng nhiều những dấu chấm, nhiều những vạch đứt hoặc liền, những chữ cái, O, A, dấu mũ mà ông gọi là những “Hình ban đầu”. Tức là những ký tự cơ bản tự nhiên, ấu thơ, nó vừa là nó mà lại là một nó khác. Đó là một kiểu hội họa ký hiệu. Một ký hiệu đủ ngầm hiểu cho một câu chuyện, một trạng thái. Hoặc ngược lại cả một câu chuyện gói vào một ký hiệu. Thơ của ông cũng vậy, nhiều Alfa, nhiều Beta, nhiều YZ, nhiều những con số.

Đặng Đình Hưng, thơ của ông, hội họa của ông là một, một lạ, một Đặng Đình Hưng một bến lạ.

Lê Thiết Cương

THÔNG TIN HỮU ÍCH
26/12 - 28/02 - 09:00 - Hà Nội
Sảnh triển lãm L'Espace
24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm

Vào cửa tự do