Đổi thay

Marion Milne (Pháp, Canada, 2009, 90′)
Nancy Tate, Tantoo Cardinal, Vernon Dobtcheff và các diễn viên khác

Chúng ta đang ở năm 2075. Chẳng có gì được triển khai để chống lại biến đổi khí hậu. Hành tinh đang bị tàn phá bởi những thảm họa như sự xâm lăng của loài dế mèn, hạn hán, nắng nóng…. Từ 4 nơi trên hành tinh; 4 câu chuyện gặp gỡ và trả lời cho nhau….

Phim tiếng Pháp phụ đề tiếng Việt

THÔNG TIN HỮU ÍCH