Dự án khoa học và văn hóa của Bảo tàng

Đào tạo
 
Trong khuôn khổ dự án FSPI – “Chia sẻ và gìn giữ Di sản Việt Nam”, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Viện Pháp tại Việt Nam  tổ chức tại Huế các buổi hướng dẫn chuyên ngành về “Thiết kế và thực hiện chương trình hoạt động văn hóa và khoa học của Bảo tàng” dành cho các cán bộ và nhân viên của các Bảo tàng đến từ Huế và từ Đà Nẵng và các sinh viên của Đại học Huế.
 
Ngày 18/12: Buổi hướng dẫn chuyên ngành về “Thiết kế và thực hiện chương trình hoạt động văn hóa và khoa học của Bảo tàng” dành cho các cán bộ và nhân viên của các Bảo tàng đến từ Huế và từ Đà Nẵng.
Ngày 19/12: buổi hướng dẫn chuyên ngành về “Thiết kế và thực hiện chương trình hoạt động văn hóa và khoa học của Bảo tàng” dành cho các sinh viên của Đại học Huế
 
Buổi hướng dẫn do Ông Olivier QUIQUEMPOIS, Giám đốc các Bảo tàng thành phố Grasse, Pháp, trực tiếp phụ trách.
THÔNG TIN HỮU ÍCH