Giới thiệu sách: Nhập môn khai phá các ngành khoa học truyền thông của tác giả Daniel Bougnoux

 Tọa đàm

Các hoạt động thông tin và truyền thông có vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc sống con người cũng như xã hội. Không ai có thể sống mà không giao tiếp, không thu nhận và phổ biến thông tin. Cuốn sách này góp phần làm sáng tỏ cho người đọc về lịch sử, bản chất và sự phức tạp của các ngành khoa học truyền thông. Cuốn sách cũng phân tích vai trò của hoạt động truyền thông trong cuộc sống của từng người và của toàn xã hội ở thời đại hiện nay khi quá trình toàn cầu hóa đang mang tới các hậu quả tốt và xấu, phân tích ảnh hưởng của các đổi mới kĩ thuật hay công nghệ mới tới hoạt động thông tin-truyền thông và quyền của các tác giả đối với các thông tin hay thông điệp của họ.

Tác giả Daniel Bougnoux từng giảng dạy triết học và văn học trước khi trở thành giáo sư danh dự chuyên về các môn khoa học truyền thông tại Đại học Stendhal de Grenoble.

Diễn giả:
– Dịch giả Tạ Phương Thúy, Quản lý dự án Phát triển du lịch cộng đồng – Trung tâm phát triển kinh tế nông thôn.
– Dẫn chương trình: Giáo sư Chu Hảo – GĐ NXB Tri thức

Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Việt

THÔNG TIN HỮU ÍCH
Bạn có thể quan tâm: