Gương vô cực

Gương vô cực
Của Christian Hadengue, Lê Thừa Tiến & Mark Lockett

Một sự giao thoa trong biểu đạt văn chương và hội họa, lấy cảm hứng từ trí tưởng tượng Đông Phương và Tây Phương.
Triển lãm “Gương vô cực” là một cuộc giao lưu, hội ngộ của những nghệ sĩ đã tiếp cận, lĩnh hội một thứ ngôn ngữ khác xa với “cội nguồn” văn hóa của họ (Phương Đông và Phương Tây) và biến nó thành phương tiện biểu đạt của bản thân. “Gương vô cực” gợi mở sự giao thoa, thẩm thấu trong cả chất liệu lẫn tinh thần. Giao thoa không phải là một sự áp đặt mà là một lựa chọn có chủ ý. Và trên một phương diện nào đó, mọi rào cản văn hóa cũng bị gỡ bỏ thông qua sự giao thoa, thẩm thấu này. 
Triển lãm “Gương vô cực” sẽ là một trải nghiệm độc đáo, cho phép khán giả khám phá các tác phẩm thư pháp của Christian Hadengue và những bức họa của Lê Thừa Tiến trên nền nhạc của Mark Lockett và lời thơ của Hubert Haddad.

THÔNG TIN HỮU ÍCH