Hướng về một trật tự mới về sự đa dạng sinh học - văn hóa và Quản trị Đại học và Đổi mới

Tọa đàm
Ra mắt các tác phẩm
Hướng về một trật tự mới về sự đa dạng sinh học – văn hóaQuản trị Đại học và Đổi mới
của các Giáo sư Jean Paul Pastorel  và Arnaud de Raulin

Diễn giả :
– GS TS Jean Paul PASTOREL, chuyên về Luật công và Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Polynésie Française
– GS TS Arnaud de Raulin, chuyên về Luật công – Trường Đại học Polynésie Française, thành viên chính thức từ năm 1997 của Viện Hàn lâm Khoa học Hải ngoại Pháp

Tác phẩm Việc hình thành một trật mới về sự da dạng sinh học-văn hóa nhấn mạnh sự phụ thuộc lẫn nhau giữa sự đa dạng của tất cả sự sống và sự đa dạng văn hóa. Bất cứ điều gì gây hại cho sự đa dạng sinh học đều có nguy cơ đe dọa đến sự đa dạng của văn hóa. Với khái niệm “đa dạng sinh học-văn hóa”, lần đầu xuất hiện vào những năm 1990, tại nền văn minh của Châu Đại Dương nay đã góp phần xác minh ra đời của một trật tự mới về « sinh học-văn hóa ».

Tác phẩm Quản trị Đại học và Đổi mới là tổng hợp các nghiên cứu của nhóm gồm 17 các nhà khoa học ưu tú ở nhiều nước khác nhau về chủ đề « Quản trị Đại học » nhằm tưởng nhớ công lao của Giáo sư Marc DEBENE, đă dành cuộc đời và sự nghiệp của mình suốt 40 năm để cống hiến nghiên cứu về Quản trị  Giáo dục Pháp, do nhà xuất bản Đại học Aix Marseille phát hành

 

THÔNG TIN HỮU ÍCH